Van den Berge Mediation

Mediation is Samen werken aan een duurzame oplossing

Mediation is een vorm van tussenpartijdige conflicthantering, wat betekent dat niet een derde, zoals bijvoorbeeld een rechter, maar de betrokkenen zelf de uitkomst bepalen. Onder deskundige begeleiding van een mediator werkt u samen aan een oplossing die voor beide of alle betrokkenen winst oplevert. Mediation lijkt soms informeel en ongestructureerd. Een mediator begeleidt u echter op transparante wijze door alle stappen van het mediationproces en draagt ervoor zorg dat u zich comfortabel voelt bij elke stap in dat proces. Mediation gaat uit van vrijwilligheid en vertrouwen. Deze principes vormen de basis voor een manier van conflicthantering die steeds meer draagvlak vindt in de maatschappij als alternatief voor rechterlijke procedures. 

Conflicten komen voor

Binnen elke organisatie of samenwerkingsverband wordt wel eens tegen zaken aan gelopen. Meestal komt u er zelf uit, maar soms kunnen conflicten dusdanig hoog oplopen dat lange en kostbare procedures dreigen. Mediation is een goed en betaalbaar alternatief. Van den Berge Mediation biedt deskundige en onafhankelijke mediation in geval van zakelijke en taakinhoudelijke conflicten voor o.a. bedrijven, overheid, particulier en zzp-er. Hebt u een conflict en komt u er zelf niet uit? Neem dan contact op voor een snelle en effectieve begeleiding naar een win-win oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden.

hoe werkt het?

Mediation is een vorm van tussenpartijdige conflictbeslechting. Van den Berge Mediation ondersteunt u bij het vinden van een oplossing voor uw probleem. In de regel zijn 2 tot 5 bijeenkomsten nodig om het conflict in kaart te brengen en een oplossing te vinden. Op deze manier bespaart u tijd en geld die een gang naar de rechter doorgaans met zich meebrengen. Bovendien houdt u zelf de regie over de inhoud. Van den Berge Mediation faciliteert en begeleidt u in het proces. 

Home / Contact

Van den Berge Mediation - +31 6 106 951 60 - info@vandenbergemediation.nl - KvK Alkmaar 37146950